Question your sense of wonder

Experiences from the past determine our way of thinking.
What happens to others, we tend to interpret from our personal frame of reference. We draw parallels with what we believe or have experienced ourselves. We often assume we know what goes on in other people’s minds, what they mean, what they feel, how they could best be helped.

Parents can be quick to judge what’s going on in their children. Managers can be quick to judge the actions of their colleagues. People from a particular culture can be quick to judge the characteristics of another culture. But assuming that we know what someone else is thinking or feeling can easily get us into trouble.

Rather than assuming we know someone else’s experience, we could shift our perceptions into questions. Instead of saying, ‘I know you’re hurting,’ we could ask, ‘What do you feel?’ This allows us to connect with the other with no risk of misunderstandings. And what is more, it broadens our perspective, adds to our experiences and reawakens our sense of wonder.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Conflictstijlen

Je bent je er lang niet altijd van bewust, maar waarschijnlijk reageer je vaak op dezelfde manier op een conflict. Iedereen heeft namelijk zijn persoonlijke stijl en voorkeuren bij conflicten. Hoe je reageert heeft o.a. te maken met overtuigingen en patronen. Het begint ermee dat de ene persoon meer gericht is op de ander, op het goed houden van de relaties en de andere gefocust is op het eigenbelang of het overbrengen van een inhoudelijk standpunt.
De vijf conflictstijlen zijn:
1 Vermijden: je ontloopt conflicten, vlucht ervoor.
2 Toegeven: je legt je neer bij het standpunt van de ander.
3 Compromis zoeken: je zoekt een schikking waarbij alle partijen wat inleveren.
4 Doordrukken: je domineert en overtuigt de ander, je vecht voor je eigen gelijk, gaat tegen de ander in.
5 Synergie zoeken: ja gaat voor win-win, je gaat conflicten aan met oog voor de ander, onderhandelt en zoekt naar constructieve samenwerking.

Wat is jouw voorkeursstijl?
Er is geen ‘beste stijl’, want dat hangt af van de situatie. Het is fijn als je alle stijlen kunt inzetten. Maar het is altijd fijn als je weet hoe je synergie kan bereiken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

En jij?

Het tempo waarin de samenleving verandert en waarin ook functies/beroepen veranderen neemt alsmaar toe. Er worden steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van werknemers gesteld. Organisaties veranderen, willen toegerust zijn op nieuwe ontwikkelingen en eisen van de tijd. En jij? Verander jij mee? Kan jij het tempo bijbenen?
Bij veranderingen kan je ervoor kiezen om ‘het af te wachten of te laten gebeuren’, maar je kan er ook voor kiezen om je eigen toekomst(plannen) vorm te geven. Je hebt immers nu een mooie kans om eens naar jezelf, je eigen talenten en voorkeuren te kijken. Wat wil je nog leren?
Wil je een opleiding doen? Wil je switchen van richting of van baan? Wil je je positie verbeteren door bijvoorbeeld te werken aan vaardigheden of competenties? Of wil je gewoon werken aan je algemene ontwikkeling?
Geen tijd? Dat meen je niet. Te oud? Niemand is te oud om te leren en werk wordt alleen maar leuker en interessanter als je je talenten aanspreekt. Niet belangrijk? Wat is er belangrijker dan jouw toekomst?
Moeilijk om hierover te besluiten? Praat eens met mensen die je inspireren, met iemand van HR of een (loopbaan)coach.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Help, herrie!

‘Help, er is herrie in de tent, het werk lijdt eronder.’
Een team kan alleen succesvol zijn als er goed wordt samengewerkt. En goed samenwerken kan alleen als de teamleden weten hoe ze met conflicten moeten omgaan, als ze conflictvaardig zijn. Meningsverschillen, irritaties en conflicten, ze horen er nu eenmaal bij, sterker nog, ze zijn ook nodig om samen tot het beste resultaat te komen.
Conflictvaardig zijn betekent o.a. dat je weet hoe je het gesprek met de ander kan (blijven voeren) met respect voor zijn/haar standpunten. Conflictvaardigheid kan je leren (persoonlijk, als team, als leidinggevende om je team te ondersteunen). En het slimste is, om hier niet mee te wachten tot de emoties hoog opgelopen zijn. Want hoe verder een conflict geëscaleerd is, des te moeilijker het wordt om de samenwerking weer prettig en effectief te maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Cultuur en conflict

Een conflict wordt extra complex als er meerdere culturen bij betrokken zijn. Dat heeft onder andere te maken met wat iemand als ‘normaal’ ervaart. Culturele verschillen zorgen dat het conflict anders ervaren wordt en bepalen hoe je met elkaar in gesprek gaat. Ze zorgen ervoor dat mensen anders kijken naar hun belangen bij het conflict, naar hun bijdrage eraan, en naar hun verantwoordelijkheid een oplossing te zoeken. Ook in de oplossing zelf zullen culturele verschillen tot uitdrukking komen.
Als manager of coach boek je de beste resultaten als je rekening houdt met deze verschillen en beschikt over interculturele vaardigheden. Wees erop bedacht dat mensen met ander normen, waarden en aannames het gesprek aangaan. En dat ook de rol van de manager of coach in het conflict tot onduidelijkheden kan leiden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stappen zetten

Bij een conflict ben je geneigd naar de ander te wijzen. Die doet immers iets wat niet goed is, wat je niet zint. Als hij/zij nou zich nou maar eens verbeterde, zich aanpaste, dan was er niets aan de hand. Aan jou ligt het niet. En zo kun je blijven hopen op veranderingen bij de ander. Verspilde energie. Er verbetert niets totdat jij (of de ander) een stapje zet op weg naar een oplossing. Als je de tijd neemt om samen eens te gaan zitten en dingen uit te spreken, pas dan verandert er iets. Tenminste, als je elkaar vertelt van welk gedrag je last hebt en waarom. En als je echt luistert naar elkaar. Bij het voorkomen of aanpakken van conflicten spelen drie dingen een rol: 1) je eigen gedrag en valkuilen kennen, 2) nieuwsgierig zijn naar de ander, en 3) respectvol feedback geven, en ontvangen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

In gesprek

beeld cuba 2
Het beeld dat in de header staat kwam ik eens op vakantie tegen (Havana, Cuba). Het fascineerde me. Ik zie twee prachtige, krachtige mensen die geanimeerd en relaxt met elkaar in gesprek zijn. Non-verbaal. Moeiteloos. En toch is vanzelfsprekendheid ver te zoeken. Het moet een krachttoer geweest zijn om die beelden te maken, met zoveel zwevende elementen. Of liever gezegd: door veel weg te laten. Wat voor leertraject zou de kunstenaar doorlopen hebben?
Het beeld laat voor mij het verrassende van communicatie zien. De buitenkant, de lichaamstaal speelt een belangrijke rol, onder andere in het contact maken. Hoe lastig is het om een echt gesprek te voeren als er veel wordt weggelaten, onbenoemd blijft, als je jezelf maar ten dele openstelt? En ook hoe mooi het is als je echt contact maakt, echt naar elkaar luistert. Daarvoor moet je jezelf kwetsbaar durven opstellen, oprecht nieuwsgierig zijn naar de ander. En blijven leren. Dat is ook een kunst.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwe website

Eindelijk een nieuwe website. Jarenlang hield ik er verschillende websites op na. Ik had er een voor mijn interculturele coaching en een voor mijn ‘Nederlandse’ werk. (En ik had een website over schrijven, met verhalen en een verwijzing naar mijn boek met fietsverhalen.) Niet bij te houden, maar erger nog: niet duidelijk voor mijn klanten. Want wie ben ik en wat doe ik nou? Waar kun je me voor bellen?
Daar moest dus een keer verandering in komen. De site is veranderd, mijn werk is niet veranderd. Ik ben en blijf een coach die professionals ondersteunt bij vragen over veranderingen en conflicten. Dat is de basis. En soms speelt cultuur bij die vragen een rol. Dan kijk ik samen met de klant in hoeverre interculturele samenwerking en – communicatie aandacht moet krijgen.
Samenwerking en communicatie dus centraal. Dat zijn algemene begrippen, waar veel kwesties aan op te hangen zijn. Denk maar aan vragen als: ‘Hoe kan ik nee’ zeggen, mijn grenzen aangeven?’ ‘Hoe krijg ik ze mee als leidinggevende, mijn collega’s luisteren niet.’ ‘Hoe kan ik zakelijker en efficiënter werken?’ ‘Al die veranderingen maken me onzeker.’ ‘Help, een conflict! Wat nu?’ enz enz.
Ik ga op deze site zo nu en dan iets schrijven over mijn werk, wat me daarbij bezighoudt. Ja, want schrijven blijft toch ook een hobby (al is die derde website verdwenen).

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen