Een goede vraag

Mijn coachee vertelt. Hij heeft het druk, veel te doen. Alles gaat op de automatische piloot. Hij wordt geleefd. Zijn leven vliegt voorbij. Dat was vroeger wel anders. Toen waren er dromen, idealen, was er verwondering.

Als vanzelf komen we bij zijn kindertijd uit.
Waarom? Hij herinnert het zich nog prima. Hij was ook een van die kinderen die zijn ouders voortdurend gek maakte met de vraag: Waarom?
Hij deed het niet om hen gek te maken. Hij wilde toen echt alles weten.
Elke dag bood nieuwe vragen en nieuwe ontdekkingen. Wat is er met dat kind gebeurd?

Kan hij zich die tijd nog voorstellen? Kan hij nog voelen hoe dat was?
Ik vraag mijn coachee wat het verschil is tussen toen en nu?
Hij zegt: ‘Een goede vraag…’

Om na een paar minuten stilte het antwoord te geven: ‘Een goede vraag!’

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Purr-fect

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Lol in veranderen

Veranderingen in goede banen leiden, altijd lastig. Het ‘wat’, het gewone werk moet doorgaan, terwijl het ‘hoe’ voor volop hoofdbrekens zorgt. Hoe vertaal je de theorie naar de praktijk? Hoe leid je een cultuuromslag in goede banen?  Hoe krijg je mensen mee? Hoe ga je om met weerstand? Hoe houd je mensen gemotiveerd? Hoe spreek je mensen aan op hun nieuwe rol? Hoe zorg je ervoor dat het niet te zwaar wordt en houd je er lol in?
Tip: begin met deze laatste vraag.  Natuurlijk is het spannend, maar maak het ook leuk. Geef ruim aandacht aan de dingen die goed gaan. Leer van de successen (en van de fouten). Haal er goede voorbeelden, stimulerende sprekers, filmpjes enz bij. Verras je collega’s met een andere aanpak, ga bijvoorbeeld eens op een andere manier vergaderen. Daag anderen uit met ideeën te komen. Stel vragen, wees nieuwsgierig naar weerstand en doe iets met de nieuwe inzichten. Maakt het niet te ingewikkeld, wees flexibel, timmer het proces niet dicht. Blijf jezelf, wees zo open en eerlijk mogelijk. En geef zelf het goede voorbeeld.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Conflictstijlen

Je bent je er lang niet altijd van bewust, maar waarschijnlijk reageer je vaak op dezelfde manier op een conflict. Iedereen heeft namelijk zijn persoonlijke stijl en voorkeuren bij conflicten. Hoe je reageert heeft o.a. te maken met overtuigingen en patronen. Het begint ermee dat de ene persoon meer gericht is op de ander, op het goed houden van de relaties en de andere gefocust is op het eigenbelang of het overbrengen van een inhoudelijk standpunt.
De vijf conflictstijlen zijn:
1 Vermijden: je ontloopt conflicten, vlucht ervoor.
2 Toegeven: je legt je neer bij het standpunt van de ander.
3 Compromis zoeken: je zoekt een schikking waarbij alle partijen wat inleveren.
4 Doordrukken: je domineert en overtuigt de ander, je vecht voor je eigen gelijk, gaat tegen de ander in.
5 Synergie zoeken: ja gaat voor win-win, je gaat conflicten aan met oog voor de ander, onderhandelt en zoekt naar constructieve samenwerking.

Wat is jouw voorkeursstijl?
Er is geen ‘beste stijl’, want dat hangt af van de situatie. Het is fijn als je alle stijlen kunt inzetten. Maar het is altijd fijn als je weet hoe je synergie kan bereiken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

En jij?

Het tempo waarin de samenleving verandert en waarin ook functies/beroepen veranderen neemt alsmaar toe. Er worden steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden van werknemers gesteld. Organisaties veranderen, willen toegerust zijn op nieuwe ontwikkelingen en eisen van de tijd. En jij? Verander jij mee? Kan jij het tempo bijbenen?
Bij veranderingen kan je ervoor kiezen om ‘het af te wachten of te laten gebeuren’, maar je kan er ook voor kiezen om je eigen toekomst(plannen) vorm te geven. Je hebt immers nu een mooie kans om eens naar jezelf, je eigen talenten en voorkeuren te kijken. Wat wil je nog leren?
Wil je een opleiding doen? Wil je switchen van richting of van baan? Wil je je positie verbeteren door bijvoorbeeld te werken aan vaardigheden of competenties? Of wil je gewoon werken aan je algemene ontwikkeling?
Geen tijd? Dat meen je niet. Te oud? Niemand is te oud om te leren en werk wordt alleen maar leuker en interessanter als je je talenten aanspreekt. Niet belangrijk? Wat is er belangrijker dan jouw toekomst?
Moeilijk om hierover te besluiten? Praat eens met mensen die je inspireren, met iemand van HR of een (loopbaan)coach.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Help, herrie!

‘Help, er is herrie in de tent, het werk lijdt eronder.’
Een team kan alleen succesvol zijn als er goed wordt samengewerkt. En goed samenwerken kan alleen als de teamleden weten hoe ze met conflicten moeten omgaan, als ze conflictvaardig zijn. Meningsverschillen, irritaties en conflicten, ze horen er nu eenmaal bij, sterker nog, ze zijn ook nodig om samen tot het beste resultaat te komen.
Conflictvaardig zijn betekent o.a. dat je weet hoe je het gesprek met de ander kan (blijven voeren) met respect voor zijn/haar standpunten. Conflictvaardigheid kan je leren (persoonlijk, als team, als leidinggevende om je team te ondersteunen). En het slimste is, om hier niet mee te wachten tot de emoties hoog opgelopen zijn. Want hoe verder een conflict geëscaleerd is, des te moeilijker het wordt om de samenwerking weer prettig en effectief te maken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De valkuilen van taal

Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere taal heeft eigenaardigheden die uniek zijn voor deze ene cultuur.

Onbewust denken we dat mensen die de taal goed spreken, ook de cultuur goed kennen. Dat is een misverstand. Als iemand perfect Engels schrijft en de taalregels kent, wil dat nog niet zeggen dat hij ook weet hoe hij in een Engels bedrijf moet communiceren. Denk maar aan een Indiër die voor het eerst op bedrijfsbezoek komt in Engeland. Hij kan zich heel ongemakkelijk voelen als hij de omgangsvormen en sociale codes niet kent.

Overigens is het van mensen die de taal goed spreken vaak nog maar de vraag of ze zich zo goed kunnen uitdrukken dat het ook lukt om nuanceverschillen aan te geven of zegswijzen correct te gebruiken. Daarvoor moet je bijna een native speaker zijn.

Door verkeerd taalgebruik en het foutief gebruik van uitdrukkingen kunnen misverstanden ontstaan. Het helpt om jezelf hiervan bewust te zijn, of je nu degene bent die aan het woord is of de luisteraar bent. Check en dubbelcheck of het goed is overgekomen / je het goed begrepen hebt.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Cultuur en conflict

Een conflict wordt extra complex als er meerdere culturen bij betrokken zijn. Dat heeft onder andere te maken met wat iemand als ‘normaal’ ervaart. Culturele verschillen zorgen dat het conflict anders ervaren wordt en bepalen hoe je met elkaar in gesprek gaat. Ze zorgen ervoor dat mensen anders kijken naar hun belangen bij het conflict, naar hun bijdrage eraan, en naar hun verantwoordelijkheid een oplossing te zoeken. Ook in de oplossing zelf zullen culturele verschillen tot uitdrukking komen.
Als manager of coach boek je de beste resultaten als je rekening houdt met deze verschillen en beschikt over interculturele vaardigheden. Wees erop bedacht dat mensen met ander normen, waarden en aannames het gesprek aangaan. En dat ook de rol van de manager of coach in het conflict tot onduidelijkheden kan leiden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stappen zetten

Bij een conflict ben je geneigd naar de ander te wijzen. Die doet immers iets wat niet goed is, wat je niet zint. Als hij/zij nou zich nou maar eens verbeterde, zich aanpaste, dan was er niets aan de hand. Aan jou ligt het niet. En zo kun je blijven hopen op veranderingen bij de ander. Verspilde energie. Er verbetert niets totdat jij (of de ander) een stapje zet op weg naar een oplossing. Als je de tijd neemt om samen eens te gaan zitten en dingen uit te spreken, pas dan verandert er iets. Tenminste, als je elkaar vertelt van welk gedrag je last hebt en waarom. En als je echt luistert naar elkaar. Bij het voorkomen of aanpakken van conflicten spelen drie dingen een rol: 1) je eigen gedrag en valkuilen kennen, 2) nieuwsgierig zijn naar de ander, en 3) respectvol feedback geven, en ontvangen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

In gesprek

beeld cuba 2
Het beeld dat in de header staat kwam ik eens op vakantie tegen (Havana, Cuba). Het fascineerde me. Ik zie twee prachtige, krachtige mensen die geanimeerd en relaxt met elkaar in gesprek zijn. Non-verbaal. Moeiteloos. En toch is vanzelfsprekendheid ver te zoeken. Het moet een krachttoer geweest zijn om die beelden te maken, met zoveel zwevende elementen. Of liever gezegd: door veel weg te laten. Wat voor leertraject zou de kunstenaar doorlopen hebben?
Het beeld laat voor mij het verrassende van communicatie zien. De buitenkant, de lichaamstaal speelt een belangrijke rol, onder andere in het contact maken. Hoe lastig is het om een echt gesprek te voeren als er veel wordt weggelaten, onbenoemd blijft, als je jezelf maar ten dele openstelt? En ook hoe mooi het is als je echt contact maakt, echt naar elkaar luistert. Daarvoor moet je jezelf kwetsbaar durven opstellen, oprecht nieuwsgierig zijn naar de ander. En blijven leren. Dat is ook een kunst.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen